Groepsbehandelingen

  • Home
  • Claudicatio Intermittens

Beweegprogramma Claudicatio Intermittens

en behandeling door de fysiotherapeut

 

Gesuperviseerde looptraining.(GLT) bij etalagebenen

 

De behandeling

Gesuperviseerde looptraining wordt uitgevoerd in erkende claudicatio intermittens praktijken. Deze praktijken zijn aangesloten bij ClaudicatioNet. De behandelend fysiotherapeuten zijn specifiek geschoold en volgen bijscholing voor Perifeer Arterieel Vaatlijden (PAV), het herkennen van alarmsymptomen en het toepassen van behandelprotocollen voor looptherapie.

 

De behandeling is een intensieve, gestandaardiseerde behandeling van gemiddeld 3 maanden, waarvan 4 weken 3 maal per week, 6 weken 2 maal per week en daarna nog 12 weken 1 maal per week. (maximaal 37) contacten). Na afronding van deze intensieve behandeling zijn herhaalconsulten noodzakelijk op 6 maanden en 1 jaar.

 

Wat is ClaudicatioNet.

ClaudicatioNet is een geïntegreerd zorgnetwerk dat patiënten, fysiotherapeuten, huisartsen en vaatchirurgen met elkaar in contact brengt. ClaudicatioNet streeft naar transparante en hoogwaardige zorg voor alle patiënten met perifeer vaatlijden in Nederland.

 

Vergoeding

37 behandelingen gesuperviseerde looptraining bij Claudicatio Intermittens worden vergoed vanuit de basisverzekering

 

Voor meer informatie:

www.claudicationet.nl